Företagsfrukosten inleddes med att Bengt-Göran Wikström, ordförande i Gävle Företagarföreningar, hälsade besökarna välkomna och avtackade trotjänaren Ralph Brodin som under ett antal år hållit i företagsfrukostarna för företagarföreningarnas räkning. Morgonens frukostvärd Järnvägsmuseet, representerat av Annelie Hydén och Henrik Reuterdahl, berättade initierat om renoveringen av museet och den unika upplevelse besökare får ta del av när det nu åter öppnar upp inför sommaren. Därefter delade Annika Lundqvist från Internationella kontoret med sig av aktuell information från kommunens näringslivsavdelning.

Fredrik Spennare, som till vardags navigerar i teknikens framkant på Nordlo, bjöd på insikter under rubriken "AI – fantastiska möjligheter, men också risker att tänka på". Med en klar och engagerad röst guidade han publiken genom AI:s potential att revolutionera den professionella miljön. Under föredraget betonades hur viktig roll AI redan spelar i våra liv, ofta utan att vi är medvetna om det. Det handlar inte bara om storskaliga innovationer; Spennare förklarade hur även små, vardagliga arbetsuppgifter effektiviseras med hjälp av verktyg som M365 Copilot. Denna teknik möjliggör för anställda att avlasta monotona uppgifter och istället fokusera på mer kreativa och strategiska insatser.

Under sin presentation belyste Fredrik Spennare hur digital skuld gör oss ineffektiva genom att visa att 65% av tiden har vi inte tillräckligt med tid eller energi för att utföra vårt jobb, 57% av tiden går åt till att kommunicera, navigera och söka information, och endast 43% av tiden blir kvar till skapande, djupt tänkande och samarbete.
Vidare påpekade Spennare den snabba tillväxten av generativ AI, där han jämförde tiden det tog för olika teknologier att nå 100 miljoner användare. Till exempel tog det mobiltelefoner 16 år, internet 7 år och Facebook 4,5 år, medan ChatGPT nådde denna milstolpe på bara 3 månader och nyare versioner endast någon dag!
Spennare sammanfattade med att alla verksamheter kommer att behöva hantera AI, men att förberedelse är A och O för att kunna dra nytta av teknologins potential och undvika fallgropar och misstag då även riskerna med AI belystes. Han manade till försiktighet och påpekade vikten av att förstå både de etiska och praktiska risker som kan uppkomma i takt med att AI blir alltmer integrerad i affärsprocesser. Han betonade behovet av att skapa robusta system som kan hantera fel och misstag som är oundvikliga när teknik tar större plats.

Denna företagsfrukost var inte bara en chans att lära sig om AI:s möjligheter och utmaningar, utan även en plattform för nätverkande och idéutbyte. Med den inledande korta presentationen av Järnvägsmuseet, blev mötet bokstavligen både inspirerande och historiskt, en påminnelse om att även när tekniken förändrar framtiden, är det i sammanhang som dessa vi lägger grunden för morgondagens innovationer.

Med en blandning av teoretisk kunskap och praktiska exempel lämnade Fredrik Spennare och Nordlo deltagarna med mycket att fundera på. Den allmänna känslan bland de närvarande var att morgonens diskussioner inte bara hade varit informativa utan även essentiella för alla som vill navigera framgångsrikt i morgondagens arbetsliv.
Det ligger sannerligen något i påståendet "AI kommer inte att ta jobbet från oss, men de som behärskar AI kommer att ta jobbet från dem som inte gör det!"

Text och foto: Joe Formgren
Publicerad i samarbete med Företagsbladet

Företagsfrukosten arrangerades av Gävle Företagarföreningar som samarbetar med företagarföreningar på områdena: Brynäs, Ersbo, Forsbacka, Hamrånge/Norrsundet, Hedesunda, Kryddstigen, Näringen, Sätra, Sörby Urfjäll samt Företagarna Gävle, Gävle Citysamverkan, Mix Marknadsförening, Gästriklands Besöksnäring, Nyföretagarcentrum Gästrikland och Gävle Kommun.