Sahro Husseen – en eldsjäl.

Hon är kvinnan som följer vuxna kvinnor och deras barn genom samhällets alla korridorer. Hon är kvinnan som ger sitt stöd till de som står utanför samhällets mitt och hon ger villkorslöst av sin kärlek till de som behöver omtanken lite, lite mer än andra. Med det skapar hon nya förutsättningar för en bättre framtid för oss alla.

Sahro, du engagerar dig mycket i barn och kvinnor, varför är det viktigt för dig?
- För att jag ser att de behöver mig.
Det finns stora behov av en medmänniska som har stora kontaktvägar och egna nätverk när människorna som inte har några egna kör fast. Då behövs vägar och kontakter som till exempel Centrum för alla, som socialtjänsten eller kommunen som kan hjälpa till med de frågor eller problem som uppstår.
Det är väldigt många som vänder sig till mig för jag kom först av alla hit till Söderhamn, det var redan 2003, så jag har etablerat mig och vet vad som gäller. Därför vänder sig alla till mig och min dörr är öppen för alla som behöver hjälp.
Jag bor i stan och har nära till alla myndigheter som arbetsförmedlingen, socialtjänsten, skattemyndigheten och olika idrottsföreningar, jag har kontakt med så många olika ingångar på det mesta. Till exempel om någon förälder säger att barnen har hög energi som de behöver få utlopp för så förmedlar jag kontakten. Nu är det mer än någonsin. Finns ett stort ökat behov idag.
Det handlar även mycket om att bemöta barnen på rätt sätt. Många barn har det svårt i skolan och då krävs det att man vet hur man ska jobba med barnen. Pedagogiskt bemötande är så viktigt. För att barnen ska känna tillit och bli lugnare. Även förmåga till att kunna sätta gränser.


Varför är det viktigt att engagera sig i barnen?
Det är jätteviktigt att barnen har bra kunskap med sig så de kan bidra till ett bättre samhälle som vuxna. Vi behöver mer information i samhället och jag vill att barnen blir mer aktiv och deltar i samhället så vi samarbetar med barnen och inte motarbetar dem. Skolgårdar och idrottshallar måste vara öppna ytor för barnen att få vara en del av. Deras föräldrar har ofta inte kunskapen om hur det fungerar i det svenska samhället och de vågar inte söka hjälpen när behovet uppstår och om de skulle söka hjälp så finns det oftast ingen tolk på plats och det är svårt för dessa föräldrar att passa in i ett samhälle de inte känner till eller själva har växt upp i.
Vi har fått utbildning nu från Socialtjänsten och Rädda barnen – vad Socialtjänsten är och vad de arbetar med. Det var en viktig utbildning så mammor och pappor kan vara trygga med hur samhället möter både barn och vuxna.

Vad gör du för skillnad för barnen?
Jag gör många skillnader som tex genom läxhjälpen som vi körde på bla Centrum för alla och Rädda barnen. Nu har vi läxläsning på torsdagar och även simskola, jag följer med mina och andras barn. Det är jätteviktigt att prata om utbildning, hela tiden. Jag pushar och motiverar – jag tar även med mina äldre barn som hjälper de yngre i tex andra språk som spanska. De påverkar varandra och barnen ser även hur jag jobbar, det tar de efter för de vill också göra bra saker för andra. Det är mest tjejer som engagerar sig och som läser.
Vi behöver motivera killarna mer. De vill gärna göra annat på fritiden som att spela fotboll eller vara med kompisar. De behöver större inkludering och det måste vi komma ihåg att barn är väldigt olika som indiver.

Vad säger barnen om att du finns här för dem?
Ja, de säger tack för att du hjälper oss och fixar så bra för oss. De kramar mig när de ser mig ute på kvällarna och de kommer fram och berättar varför de är ute och om jag ska delta i aktiviteter som att bada och lära sig att simma, så frågar barnen om de får följa med mig och föräldrarna är trygga när jag är med dem.

” Det viktigaste är hur man bemöter olika människor, det är olika kulturer och vi har andra sätt att vara med varandra än svenskarna har, som inom den egna gruppen är det viktiga parametrar att skydda och skapa trygga zoner för varandra.”

Varför är du viktig för kvinnorna?
- De kan klara sig själva här, det finns stora möjligheter i Sverige för alla kvinnor.
Jag pushar dem att gå i skolan att söka arbete och att vara självständig. Många har jättesvårt över att de har lämnat släkt och familjer. Jag hjälper till med att berätta om att i Sverige kan man få hjälp via en psykolog.
Jag tolkar också och det gör jag oavsett vilken tid som helst över dygnets alla timmar. Jag ställer upp som släkt eftersom många har lämnat allt och alla bakom sig när de kom till Sverige. Jag låter även människorna se hur mina barn är med på olika ställen och att jag är trygg i att mina barn har kontakt med samhället och det ser andra kvinnor. De förstår att det är bra för barnen och de vill ha samma för sina familjer. De vill leva som jag lever och så som mina barn lever så de kan vara med och vara aktiv. Eftersom jag ofta pratar om hur vi ska leva för att må bra och hur man gör det i Sverige så pratar de även om studier hemma och vägleder sina barn till att läsa och få utbildning.
Det är mycket jag gör i kontakten med kvinnorna. Mycket handlar även om barnen i skolmiljö, jag berättar hur man kan ha kontakt med läraren och att hur de bäst skyddar sina barn från sånt som är dåligt. Jag visar hur man lagar mat. Om ett barn äter hemma hos oss så kan en del barn säga att mamma kan inte klaga den här maten. Då visar jag mamman eftersom det är viktigt att barnen känner inkludering och att det är jämlik kunskap mellan familjerna.

Så jag jobbar på sammanhållning. Mycket och ofta.

Vad är det bästa du vet?
- Det bästa jag vet med Söderhamn är att det är litet och tryggt om man jämför med andra städer.

Vad skulle du vilja förändra?

- Att barnen får en bra tid i skolan så de växer upp till trygga och ansvartagande vuxna individer.


Om du fick ge tre råd till andra vuxna för att barn får en bättre framtid?

1. Bättre skolgång. Att barnen får en bra skolgång med blandade barn i alla grupperna för minskad segregering och ökad integration.

2. Tryggare omgivning. Att fler vet vad barnen gör, skapa trygga zoner. Större tillit.

3. Bättre ekonomi – föräldrar behöver arbete. Så de känner sig delaktiga och har råd att ge barnen det de behöver för att vara jämlik i samhället.

CFA-Tidningen
Ambassadören
Anna Idell