Skåne har högst arbetslöshet i landet. I mars låg den på 9,7 procent och de senaste veckorna har klart fler än ifjol anmält sig som arbetslösa. Samtidigt senaste nyheter bekräftar att arbetslöshet kommer att fortsätta 2021. Vilket är väldigt oroande och frustrerande för den svenska ekonomin. Men finns det inget ljus i det mörka? Hur kan vi göra för att bromsa arbetslöshetsnivåer bland utrikesfödda och nyanlända? Vilka möjligheter kan man erbjuda?

Öka det digitala utbudet av utbildningar för nyanlända och utrikesfödda

Om vi tar nyanlända är det många som går distansutbildningar i svenska som andraspråk, SFI eller samhällsorienteringskurser. Det fanns och finns ett digitalt utanförskap hos vissa nyanlända, särskilt bland äldre och analfabeter. Där har den rådande pandemin och distansutbildningarna som blivit en följd av denna tvingat nyanlända att använda digitala verktyg som Skype eller Zoom. Konsekvenserna av corona har alltså minskat det digitala utanförskapet hos vissa grupper. Visst finns det många som känner att kvaliteten på distansutbildningarna inte lever upp till den på fysiska utbildningar men det är en undantagsperiod för alla just nu.

Corona har förmörkat tillvaron för utrikesfödda och nyanlända med tanke på att de redan har utmaningar att komma in på arbetsmarknaden, med tanke på språkinlärning och referensskaffande som tar tid. Det krävs samarbete av alla och inte minst vilja och engagemang av de nyanlända för att kunna skaffa arbetsreferensen som i första hand kommer av praktik.

Det som kan görs av kommuner och arbetsförmedlingen är att fortsätta erbjuda alla slags digitala distansutbildningar på högskolenivå, folkhögskolenivå, eller Komvux-nivå. Och försätta informera om vilka yrkesutbildningar som finns i respektive kommuner. Särskilt med tanke på att många inte har tillräckligt kunskap och information om att dessa utbildningar finns eller kan leda till jobb. Det här betonar vikten av samhällsorienteringskurserna som erbjuds i var och en kommun i samarbete med länsstyrelsen.

Mer praktik åt de som står utanför arbetsmarknaden

Det sägs att det första steget till utrikesfödda arbetssökande in på den svenska arbetsmarknaden är det svåraste att ta om man är ny i Sverige. Däremot är det väldigt värdefullt och meningsfullt eftersom steget kan ge en värdefulla arbetsreferenser , språkutveckling , arbetserfarenheter och öka kontaktnätet. Ett sätt att underlätta inför insteget på arbetsmarknaden kan vara att erbjuda mer praktikmöjligheter. Och här kommer vikten av att motivera och samtala med arbetsgivare där kan de får gratis arbetskraft, om bara kostar tid givetvis, särskild om man tänker på dessa tider där många företag hamnar i ekonomiska situationer inte kan anställa personal, men de kanske orkar att ta praktikanter istället som kostar pengar.

Man ska absolut inte underskatta praktikens betydelse för utrikesfödda och nyanlända. Det var personligen det viktigaste steget för mig för att komma in på arbetsmarknaden.
Men återigen coronas konsekvenser har minskat de sociala fysiska träffarna där man brukar träffa arbetsgivare och breddar sitt nätverk. Just nu är det utmanande vilket ställer krav på alla inblandade aktörer att ställa om till digitala träffar. Särskilt för de evenemang som leder till möten mellan arbetsgivare och arbetssökande. Det kan handla om rekryteringsträffar, företagsmässor, jobbmässor eller utbildningsmässor.

Matchning mot arbetsmarknaden

Det krävs nu att vi aktiverar alla åtgärder och insatser som rör matchningsfunktion mellan arbetsgivare och arbetssökande, särskilt bland de utrikesfödda arbetssökande. Detta sker genom mer samtal alla möjliga aktörer som ansvariga om arbetsmarknadsfrågor bland annat arbetsförmedlingen, regioner (Region Skåne bland annat) och näringslivet.
Och matchningsfunktionen är inte bara snack eller fina titlar på lovande projekt som förlängs genom garanterad finansiering, utan det är en effektiv, seriösa och enormt viktigt funktion som kan leda till fler jobb till många arbetslösa. Det krävs närmare samtal och dialog med näringslivet ocharbetsgivare för att ta reda på de lediga jobba som dyker upp nu p.g.a. corona.

Det är ju en tuff tid för de flesta arbetsgivare men det är en unik och ett gyllene tillfälle för till många arbetsgivare där efterfrågan och försörjning har ökat vilket kan betyda en ökad efterfrågan till arbetssökande. Detta segmentet av arbetsgivare är intressanta att ha närmare dialog med och det verkar Arbetsförmedlingen ha i denna tiden enligt de senaste nyheterna.

En motiverande och hoppgivande paket

Många utrikesfödda och nyanlända har tagit sig igenom migrationsprocessen som är fylld av många utmaningar, tankar och framtidsoro, och corona och de negativa konsekvenserna som föddes ur krisen. Särskilt arbetslöshet och de tuffa ekonomiska situationer som företagen har nu, har höjt oro och depressionsnivåer hos utrikesfödda och nyanlända. Därför det finns ett starkt behov av en dos hopp, motivation och kanske inspiration till utrikesfödda och nyanlända.

Därför tänker jag att ansvariga aktörer ska inte snåla med att bjuda in föreläsare, förebilder för utrikesfödda i syftet att ge dem en ett nytt hopp. Och de digitala lösningarna ger lägre kostnader för att bjuda in föreläsare till till exempel digitala distansutbildningar.

Coronapandemin innebär inte ett långvarig paus i livet, eller i jobbinsatserna särskild som rör jobbmatchning, utbildningar eller arbetsinriktade program. Rådande situation innebär att alla borde tänka om och hitta nya lösningar som passar den nuvarande perioden.

Ali Alabdallah
Författare och journalist om arbetsmarknadsfrågor

 

 

---------------------------------------------------------------------

CFANYTT

www.cfanytt.se