CFA NYTT är grundad av Anna Idell som har en helt unik, mångårig och bred erfarenhet från både CSR (Corporate Social Responsibility) kopplad till samhällsnytta och hur olika resurser gemensamt skapar största möjliga effekt i samhället.
– Låt oss tillsammans göra en kraftsamling kopplad till CSR, det vill säga våra företags möjligheter att göra uppmärksammad och mätbar samhällsnytta tillsammans med föreningslivet, de privata företagen och det offentliga, säger Anna. Det finns en uttalad och bred längtan efter det speciella loket som drar vagnarna framåt in i en ny framtid. Ett lok som drar fram på nya, inspirerande spår med destinationer som global folkhälsa. Inspirationskällor hämtas från världens alla hörn och ambassadörskapets röda tråd är största möjliga samhällsnytta.

CFA NYTT är Sveriges nya satsning på att lyfta fram både individer och olika grupper från samhället i stort. Hos CFA NYTT kommer du att läsa om inspirationskällorna som lyfter, stärker och satsar allt på ett samhälle för oss alla att vara stolta över. CFA NYTT är en community för alla förebilder som tillsammans skapar ett större engagemang. En inspirationskälla till att våga vara den modiga människa och aktör som är delaktig. Det behövs nu och i framtiden mer än någonsin.
– Alla som vill vara med och bidra med sina goda budskap och berätta om sina projekt får möjlighet att medverka och sprida goda nyheter på ett sätt som inte har varit möjligt tidigare, säger Anna. Ni gör redan en enorm nytta var och en i samhället idag, men tillsammans kan vi nu genom CFA NYTT lyfta budskap, projekt och samhörighet på ett helt nytt sätt.

CFA NYTT.se drivs i samarbete med nyhetstjänsten SvenskPress.se och Presstjänst.se som hjälper företag och organisationer att formulera, publicera och distribuera sina nyheter i flera olika mediakanaler och nyhetstjänster.
– Mycket kul och roligt att få samarbeta med Anna i det här fantastiskt spännande projektet, säger Joe Formgren, grundare av SvenskPress.se. Jag är mycket imponerad av de enorma sociala projekt som Anna har drivit tidigare och många samhällsaktörer har mycket att lära av henne. Vi arbetar dagligen med att hjälpa verksamheter att nå ut med sina nyheter lokalt, regionalt eller i hela Sverige. Som samarbetspartner till CFA NYTT ser vi verkligen fram emot att nå en helt ny nivå för att verkligen få fram och belysa alla de goda krafter som finns och dagligen verkar runt om i vårt fantastiska land.

Alla som vill och kan får vara med som ambassadörer – ni behövs.
Ordet är fritt – och ditt!

För mer information se http://www.cfanytt.se
Kontakt
Anna Idell
070 592 96 08
anna.idell@cfatidningen.se
http://www.cfanytt.se
Founder CFA/CFANYTT


Om CSR: Företags samhällsansvar, ofta kallat CSR (engelska Corporate Social Responsibility) kallas idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.
Historiskt sett har CSR setts som ett sätt att både ta ansvar och minimera risken för att oegentligheter skall förekomma i verksamheter. Idag ses CSR och hållbarhet i allt högre grad som en hygienfaktor och konkurrensfördel som även kan bidra till ökad lönsamhet då det kan ses som ett sätt att minska onödig förbrukning av såväl mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser, och samtidigt optimera användningen av de resurser man förfogar över.