Förväntningarna inför dagens möte var högt ställda och deltagarna blev inte besvikna. Med en fullsatt lokal och en energifylld atmosfär visade det sig tydligt att frågan om företagsutveckling engagerar många.

Bengt-Göran Wikström, ordförande i Gävle Företagarföreningar, hälsade gästerna välkomna och presenterade föreningarnas samarbetspartners innan morgonens frukostvärd IT-bolaget Nordlo, representerad av Fredrik Spennare, gav en initierad presentation om vikten av datasäkerhet. Han belyste specifika risker, såsom mänskliga misstag och tekniska attacker, som företag måste vara medvetna om för att säkra sin verksamhet.

Därefter gavs information från näringslivsavdelningen. Mattias Durnik, näringslivsdirektör, delade insikter om kommunens arbete för och i samarbete med det lokala näringslivet. Ett konkret exempel han nämnde var Anbudsskolan, som syftar till att underlätta för företag att bli leverantörer till Gävle kommun.
Politiken har också en plats på den återkommande agendan. Julia Cederstrand, kommunalråd (C) Gävle berättade om Byggdialogen, vars syfte är att ge konsulter, projektörer, bygg- och anläggningsföretag en tydlig bild av affärsmöjligheterna och hur den kan påverka den pågående utvecklingen i Gävle.

Därefter var det dags för Sara Hellberg, verksamhetsansvarig på Affärskompetens, som berättade om deras verksamhet samt delade med sig av ovärderliga insikter för småföretagares framgång.
Hellberg uppmanade deltagarna att reflektera över var de vill vara om ett år och fem år. Hur har man det när det är som bäst? Genom att tydliggöra mål och visioner blir det lättare att identifiera rätt strategier för att nå dit. Genom att ställa hjälpsamma frågor om det aktuella läget, såsom vilka tjänster som genererar mest intäkter och vilka som är minst lönsamma, ges en möjlighet att identifiera styrkor och svagheter i företagets verksamhet.
Hon betonade även vikten av att identifiera vad som behöver göras annorlunda för att uppnå önskade resultat. Att förstå de tre stegen - vart man ska, var man är, och vad som behövs göras för att förflytta sig - är avgörande för att skapa en framgångsrik strategi för företagsutveckling.

Gävle Företagarföreningar stod traditionsenligt som värd för evenemang och vikten av samverkan för att uppnå framgång genomsyrade hela träffen. Med deltagare från olika företagsområden och samarbetspartners som sträcker sig över hela Gävleregionen kommer gemensamma mål och synergier naturligtvis att leda till en starkare näringslivsklimat. Med tanke på att det blev "lapp på luckan" och ett sådant engagemang och deltagande från näringslivet finns det stor potential för fortsatt tillväxt och utveckling.


Text och foto: Joe Formgren
Publicerad i samarbete med Företagsbladet

Gävle Företagarföreningar samarbetar med företagarföreningar på områdena:
Brynäs, Ersbo, Forsbacka, Hamrånge/Norrsundet, Hedesunda, Kryddstigen, Näringen, Sätra, Sörby Urfjäll samt Företagarna Gävle, Gävle Citysamverkan, Mix Marknadsförening, Gästriklands Besöksnäring, Nyföretagarcentrum Gästrikland och Gävle Kommun.