Johan och Niclas berättade mycket initierat om syftet och målsättningen och organiseringen av Gästriklands besöksnäringsföretag i Föreningen Gästriklands Besöksnäring. Vi fick reda på bakgrunden och samarbetet med det offentliga, besöksnäringens betydelse och planen framåt för ett besöksrikare Gästrikland. Det är redan ett 40-tal destinationer som anslutit sig. Alt från mindre aktörer som Axmar Bed & Breakfast, Ockelbo Älgpark till de större som Mackmyra, Furuvik och Kungsberget.

Lokalen var välfylld av företagare, beslutsfattare och lokala politiker som samlats runt fikaborden för att samtala och lyssna. Bengt-Göran Wikström hälsade gästerna välkomna innan mötet startade med några korta men intressanta genomgångar. Agneta Wenell från Näringslivsenheten och Helene Åkerlind, kommunalråd (L) berättade om de senaste näringslivsnyheterna från Gävle kommun.

Mycket uppskattat var också Patric Berg från Dialect som både bjöd på frukosten samt höll ett kort föredrag om värdet och vikten av kommunikation i det nya digitala samhället. Dvs man både kan och bör ha analoga alternativ till kommunikation samtidigt som de erbjuder framtidens lösningar kryptering samt AI för ökad trygghet och säkerhet.

Om Gästriklands Besöksnäring
Vårt mål genom att organisera oss i en förening , är att erhålla ett mandat utifrån medlemmarnas vilja att utveckla vår gemensamma näring. Vi ser en tydlig potential i vårt område Gästrikland, att både enskilt och genom samarbeten jobba aktivt för att utveckla bl a affärsområdena Naturturism och Evenemang. Dessa områden är så breda att de kan involvera merparten av alla befintliga besöksnäringsaktörer genom tydlig paketering.

Viktigt är även att vi blir en tydlig partner till det offentliga, där föreningsformen i detta läge ger oss bästa möjligheter för en effektiv samverkan för ett besöksrikare Gästrikland. Genom att samla näringens behov och hitta de effektivaste vägarna, verktygen och insatserna tillsammans med det offentliga, skapar vi förutsättningar för att utvecklas mot ett Destinationsbolag eller annan struktur.

För mer information se https://www.gastriklandsbesoksnaring.se