Vi ger här några exempel på problem som kan uppstå om man inte har ordning och reda på domänhanteringen och olika personer i en verksamhet har handlat upp olika tjänster som hemsida och e-posthantering.
Det kan vara t.ex:

  • Dubbelbetalning: Om flera personer i en verksamhet har handlat upp samma tjänst utan att samarbeta, kan det leda till att verksamheten betalar för samma tjänst flera gånger.
  • Förvirring vid förnyelse: Om olika personer har ansvar för olika tjänster, kan det vara svårt att veta när det är dags att förnya domänen eller andra tjänster, vilket kan leda till att tjänsterna löper ut och att verksamheten därmed tappar sina domäner eller tjänster.
  • Inte enhetligt: Om olika personer ansvarar för olika tjänster, kan det leda till att verksamheten har olika e-postadresser och hemsidor på olika plattformar och det kan vara svårt att få en enhetlig och professionell presentation av verksamheten.
  • Svårigheter att hantera e-post och webbtrafik: Eftersom olika personer kan peka olika MX-poster eller A-poster på olika e-post eller webbservrar, kan det leda till svårigheter för verksamheten att hantera e-post och webbtrafik.
  • Säkerhetsrisker : Om olika personer i verksamheten har handlat upp olika tjänster med olika säkerhetsnivåer, kan det leda till säkerhetsrisker och svårt att hålla koll på vilka tjänster som är skyddade och inte.
  • Det är viktigt att ha en gemensam strategi för domänhanteringen och att alla i verksamheten samarbetar och kommunicerar för att undvika dessa problem. Det kan vara bra att ha en person eller en grupp i verksamheten som är ansvarig för domänhanteringen och som ser till att det finns en gemensam översikt över alla domäner och tjänster som verksamheten har handlat upp.

Sveriges landskodstoppdomän (ccTLD) är som bekant .SE. Domänhanteringen av .se-domäner administreras av en organisation som kallas IIS (Internetstiftelsen i Sverige).

När en domän är registrerad, kan man använda den för att peka på en hemsida eller en e-postadress. Pekningen till hemsidan och e-postadressen sker via DNS (Domain Name System). DNS är ett system som gör det möjligt att använda ett domännamn istället för en IP-adress för att nå en webbserver eller e-postserver.

För att peka en domän till en hemsida, måste man ange vart webbservern som hostar hemsidan finns, vilket görs genom att lägga till en så kallad A-post eller en AAAA-post i DNS.

Om du vill peka domänen till en e-post server, lägger man till en MX-post. Den MX-posten pekar på en e-postserver och behöver även en viktighetsvärde för att avgöra vem som ska ta emot mejlen. En viktighetsvärde på 0 är vanligt för primär server, och högre värden används för sekundära serverns fallback.

Det är möjligt att ha olika leverantörer för domänregistrering och tjänster som webbhotell och e-post. Så länge man har rätt inställningar i DNS kan man peka domänen på olika webbhotell och e-postservrar.

I ett samarbete med Svenskwebbservice och någon av våra anslutna webbyråer arbetar vi med tjänsten "Domäninventering". Dvs vi kartlägger och sammanställer era uppgifter så att behörig personal från er verksamhet alltid kan få tillgång till de uppgifter som vi arkiverat för er räkning.

Joe Formgren
070-679 79 00
Kommunikationsstrateg
Medgrundare och utvecklare Yodo CMS
Mera Information: Yodo CMS
Webbyrå: Svensk Webbservice