Företaget arbetar med egna techlösningar och som katalysator för att säkra och effektivisera hantering av vatten- och sanitetssystem.

Vad gör ert företag och vilka är era affärsområden?
– Enava utvecklar en innovativ digital plattform för decentraliserad VA, som exempelvis enskilt vatten och avlopp. Rent vatten och sanitet för alla – det kan man ju tycka är en självklarhet, men det är det inte. Inte ens i Sverige.

Hur kom ni på affärsidén?
– Genom min bakgrund hade jag fått en viss inblick och tänkte att såhär kan vi ju inte fortsätta. Tillsammans måste vi jobba för en mer effektiv och hållbar hantering av vatten och sanitet, varje dag.

Hur många anställda är ni idag?
– Just nu är vi mellan 2 till 5 stycken, i olika former som deltid och inhyrda m.m.

Hur skall ni använda stödet från Ahlgrens Donationsfond?
– I första hand till, kalla det studiebesök, för att skapa möjligheter att anpassa och få testköra våra moduler i ett par andra länder, utanför Sverige.

Vad hoppas ni att det får för betydelse för er verksamhet?
– Vi märker ett mycket högre intresse, från investerare m.fl, när de förstår att det inte är "en blankett för miljökontoret" vi skapat. Utan att plattformen redan från början har haft globala ambitioner och möjligheter.

Hur ser framtidsplanerna ut?
– Vi har fått en inbjudan från en kommitté kring Sydafrika och har deltagit i ett seminarium för "Svenska vattenföretag i Sydafrika” nu i september. Vi har också hittat en kontakt som kan hjälpa oss in i Spanien. Vi gör första resan dit nu i höst. För övrigt jobbar vi på och bygger vidare, allt eftersom. En kapitalrunda och utveckling av teamet står i fokus just nu.

Har ni något övrigt att berätta om verksamheten eller er kontakt med Ahlgrens Donationsfond?
– Vi är oerhört tacksamma för förtroendet från Ahlgrens Donationsfond. Det betyder jättemycket. Någon som tror på våra stora visioner, det ger kraft att jobba vidare. Det ekonomiska stödet är också mycket betydelsefullt längs vägen, när man ”bootstrapat” i några år. Vi står inför de första kapitalrundorna nu.

Företag: Enava AB
Namn: Ulrika Munther
Titel: VD/Ägare/grundare
Ålder: 49
Hemsida: enava.se

Fakta om Robert & Anita Ahlgrens Donationsfond
Fonden stödjer innovativa idéer som främjar internationell handel samt företag som satsar att växa. Företag och institutioner i Gävleborg kan ansöka om medel ur fonden senast den 31:a oktober varje år.
Familjen Ahlgrens anda var viktig i samband med instiftandet av fonden. Familjen var entreprenörer som inte gjorde som alla andra. Deras vilja var att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa och öka arbetstillfällen på hemorten samt satsar för att växa internationellt.
Fonden är en av regionens större med ett sammanlagt värde på ca 60 miljoner kronor.
Fonden lanserades 2014 och har sedan dess delat ut 8,5 Msek i och med 2022 års utdelning och beviljade ansökningar uppgår till 55 sedan lansering.

PS. Årets ansökningar skall vara inne senast den 31 oktober.

Frågor gällande fonden vänligen kontakta ordförande för Ahlgrens donationsfond
Peter Candell, tel 070-674 12 44

För mer information och ansökan se https://ahlgrensdonationsfond.se