Visst är det en bra idé att närma sig AI-verktyg med i alla fall en viss grad av skepticism och respekt, eftersom AI-system kan ha begränsningar och felaktigheter som det kan vara svårt att upptäcka. Det är viktigt att granska och verifiera olika AI-system och deras resultat noga, och att vara medveten om eventuella brister eller begränsningar. Samtidigt är det viktigt att inte låta skepticism hindra användningen av AI-verktyg där de kan vara användbara och göra en positiv skillnad.

AI-verktyg kan verkligen vara användbara i många olika områden, men det finns ingen som helst garanti för att de inte kommer att göra felaktiga förutsägelser eller beslut oavsett vilket område de används inom. När jag skickade en frågeställning om det svenska julbordet så fick jag t.ex. med en dansk efterrätt jag aldrig hör talas om!

Däremot finns det flera områden där AI-verktyg kan vara mer användbara än andra, till exempel:
• Dataanalys: AI-verktyg kan användas för att analysera stora mängder data och dra slutsatser som kan vara svåra för människor att se.
• Automatisering: AI-verktyg kan användas för att automatisera vissar processer, vilket kan spara tid och minskar risken för mänskliga fel.
• Prognoser: AI-verktyg kan användas för att göra prognoser om framtida händelser eller förhållanden, till exempel försäljningssiffror eller väderprognoser.
• Språkprocessering: AI-verktyg kan användas för att analysera och förstå mänskligt språk, till exempel för att översätta mellan olika språk eller för att generera svar på frågor.

Det är viktigt att notera att AI-verktyg kan ha begränsningar och kan göra felaktiga förutsägelser eller beslut, så det är alltid viktigt att granska och verifiera deras resultat noga.

Så slutsatsen är att det är mycket viktigt att kolla upp fakta och be om källor när man skriver artiklar baserade på fakta, oavsett om man använder AI-verktyg eller ej. Att verifiera information och be om källor är en grundläggande del av journalistiskt arbete och hjälper till att säkerställa att artiklarna baseras på pålitlig och trovärdig information.

Joe Formgren
Publicist - inte journalist
Presstjänst

Ni kan läsa Thomas artikel i sin helhet här:
https://www.dagensmedia.se/case/analys/thomas-baekdal-ai-och-journalistik-gar-inte-alltid-hand-i-hand/

 

Om AI
AI (Artificiell intelligens) eller maskinintelligens är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors intelligens, främst kognitiva funktioner som förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera.