Ni får möjlighet att tydligt och korrekt beskriva dina eller era kunskaper och kompetens. Genom en intervju får ni möjlighet att visa upp dina kunskaper, erfarenheter och expertis inom ett visst ämne eller område. Det ger dig chansen att presentera dig själv eller er verksamhet på ett sätt som du kanske inte kan göra i skriftlig form.

Intervjuer ger er ökad synlighet och uppmärksamhet

Intervjuer ger dig möjlighet att nå ut till en bredare publik och öka din synlighet. Det leder till att fler människor blir medvetna om dig och det du gör, vilket naturligtvis är mycket fördelaktigt om du har någon nyhet att marknadsföra, som en produkt, release, evenemang eller kanske bara en riktigt bra idé!

Intervjuer ger flera nätverksmöjligheter

Genom intervjuer kommer ni i kontakt med människor inom er bransch eller område. Detta leder i sin tur till nya kontakter, samarbetsmöjligheter och potentiella affärsmöjligheter.

Intervjuer är personligt varumärkesbyggande

Genom att bli intervjuad stärker du ditt personliga varumärke och skapa en positiv image. En välgjord intervju ger intrycket av att du är kunnig, engagerad och pålitlig, vilket ökar ditt anseende och trovärdighet.

Utveckla era kommunikationsfärdigheter

Genom att arbeta med intervjuer som content förbättrar ni era kommunikationsfärdigheter, både muntligt och skriftligt. Det hjälper dig som kommunikatör att bli mer självsäker och tydlig i hur du uttrycker dig.

Feedback och självinsikt

Intervjuer ger dig och er verksamhet värdefull feedback från intervjuaren, åhörare och läsare. Det hjälper dig att förstå hur du uppfattas av andra och ge er möjlighet att reflektera över agerande och budskap.

Möjlighet att påverka

Den kanske största fördelen med att att bli intervjuad är att ni får möjlighet att kommunicera era åsikter och idéer till både era primära målgrupper men även en bredare publik. Det ger er oanade möjligheter att påverka och sprida medvetenhet om frågor som är viktiga för er.

Var publiceras er intervju?

Genom Presstjänst så publicerar vi er intervju i flera nationella kanaler inklusive ett flertal tidningar online samt att vi skickar intervjun till den kategori av journalister som kan vara intresserad av att publicera den eller göra en egen artikel om dig eller er verksamhet. Det kan vara antingen regionalt eller nationellt. Ni publicerar samtidigt intervjun på er hemsida och alla övriga kanaler som ni arbetar med som nyhetsbrev och sociala medier som Facebook, LinkedIn och YouTube m.fl.

Sammanfattningsvis är intervjuer ett mycket kraftfullt kommunikationsverktyg som ger er en unik möjlighet att presentera era nyheter i form av kunskaper, innovationer, produkter eller evenemang samtidigt som det bygger både ert varumärke och nätverk på ett personligt sätt.

Presstjänst gör intervjuer i form av artiklar, video eller telefonintervjuer som poddformat.
Se mer info, exempel och prisuppgifter här >>

Välkomna att kontakta mig om ni också vill göra en intervju för er regionala målgrupp eller om det t.o.m. kan vara av nationellt intresse!

Joe Formgren
Presstjänst
Kommunikationsstrateg och publicist
070-679 79 00
www.formgren.com